Seleccionar página

Șapte tehnologii cheie pentru reușita unui sistem online de management centralizat în aplicații de gospodărire a apelor

In preambulul Directivei 2000/60 /CE a Parlamentului European și a Consiliului se afirma că: “ (1) Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat și tratat...

In preambulul Directivei 2000/60 /CE a Parlamentului European și a Consiliului se afirma că:

“ (1) Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat și tratat ca atare.”

Proiectele din sectorul apei sunt de obicei afaceri pe termen lung, prezentând riscuri in recuperarea investițiilor, și restricții de reglementare. Un sistem de management online centralizat ajută companiile să optimizeze utilizarea activelor, prin reducerea costurilor de exploatare și energetice, și facilitează agențiilor și organismelor de reglementare colectarea informatiilor necesare pentru a îndeplini obiectivele de inspecție și control al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Sistemul de Management centralizat este instrumentul care permite agențiilor sa dispună de informații asupra tuturor instalațiilor gestionate, informații fiabile (fără intervenție manuală si validate), sigure (nici o pierdere de date, nici o posibilitate de manipulare), într-o manieră simplă și durabilă din punct de vedere economic și in timp.

Tehnologiile informaționale și de comunicații de ultimă generație permit colectarea de date direct de la senzorii și instrumentele de masură din instalații și furnizează datele (debitele de intrare și ieșire, turbiditate, conductivitate, etc …) într-un mod automat la un sistem SCADA, pentru exploatarea lor în continuare.

Managementul centralizat al informațiilor primite din instalații oferă multe avantaje, printre care:

  • Reducerea consumului de energie și a emisiilor prin implementarea politicilor și strategiilor de economisire.
  • Controlul producției prin informatii asupra debitelor de intrare si de iesire, precum și despre producerea de deșeuri.
  • Alinierea la reglementările privind parametrii de calitate ai apelor uzate deversate in sistem.
  • Reducerea timpilor morți și a costurilor conexe prin furnizarea de informații în timp real asupra defecțiunilor, astfel încât să putem reacționa rapid.
  • Creșterea eficientei operatiunilor de întreținere preventivă, inclusiv prin anticiparea defectării echipamentelor.

Existenta unui sistem de management centralizat ne va permite facilități de telecontrol din orice punct, chiar prin lucrători mobili, reducând în mod clar costurile de operare și timpii de reacție.

Un studiu recent realizat de Smart Networks Forum pentru a examina valoarea percepută de către utilizatorii unor sisteme de monitorizare online din companii din domeniul utilitatilor, a indicat cât de important este pentru aceste companii un management adecvat al informațiilor on-line pentru a obține o vizibilitate și o cunoastere a operațiunilor acestor companii.

Dibujo

Unul dintre punctele cheie în proiectarea unui sistem centralizat de management online este cel de selecție a tehnologiilor și arhitecturilor de control și de telecomunicații adecvate și de dezvoltare a  unui plan director cu obiective clare și măsurabile. Printre aceste tehnologii se pot evidenția mențiunile privind următoarele domenii:

  • Selecția de echipament pentru control și achiziție de date.
  • Analizarea alternativelor pentru telecomunicatii.
  • Selectarea unei platforme SCADA care să răspundă cerințelor noastre.

Acesta este, din punctul de vedere al tehnologiei, un sistem de management online centralizat, ce are in vedere o serie de niveluri pe care SWAN (Smart Water Forum Networks) le definește după cum urmează:

Dibujo 2

În postări viitoare vom discuta nivelurile 3, 4 și 5, care răspund următoarelor șapte tehnologii cheie: (1) Echipamente avansate de control și comunicații; (2) Operațiuni mobile și de la distanță; (3) Protocoale de teleconducere; (4) Platforma SCADA; (5) Istoricizare și raportare automată; (6) arhitecturi și configurații de înaltă disponibilitate și (7) Securitate cibernetică.